Teambuilding Training , de Koning & Partners
Onze diensten
business coaching
callcenter management
coaching opleiding
corporate teambuilding
hr beleid
management development training
persoonlijke ontwikkeling
persoonlijke effectiviteit training
persoonlijk effectiviteit
team coaching
teambuilding activiteit
teambuilding advies
teambuilding training
veranderings proces
Voor alle duidelijkheid is het goed om vooraf te stellen, dat een team een speciaal soort groep is. Wat is dan het verschil tussen een groep en een team? Misschien is het eenvoudigste antwoord wel: een team heeft een doel, dat binnen een bepaalde tijd en met een vastgelegd budget, behaald moet worden.

Het hebben van een doel in combinatie met een tijdslimiet stelt specifieke eisen aan de samenwerking binnen het team. Het zijn die specifieke eisen aan de samenwerking die ertoe leiden dat organisaties op zoek gaan naar Teambuilding Training. Het gaat dan om het trainen van vaardigheden van individuele leden op het gebied van hun persoonlijke effectiviteit. Maar ook de ontwikkeling van vaardigheden van de leidinggevende die het team begeleidt op bijvoorbeeld het gebied van team-coaching of veranderingsprocessen kan gevraagd zijn.

Wat kan de Koning & Partners voor u doen op het gebied van teambuilding-activiteiten? Wij kunnen u helpen door u advies te geven over teambuilding. Wat is nodig en hoe pakt u dat het effectiefst aan? Maar wij kunnen ook met u samenwerken aan het creŽren van teams, door u te helpen bij team-coaching of leden van teams te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Uiteindelijk is het doel van het Teambuilding Training van de Koning & Partners, dat uw organisatie effectiever werkt. Maar ook dat de teams binnen uw organisatie hun doelen realiseren binnen de gestelde tijd en het gestelde budget.

Het gaat er bij corporate-teambuilding van de Koning & Partners om, dat zowel de leden van een team als u, plezier beleeft aan uw persoonlijke ontwikkeling. Het doel van die ontwikkeling is erop gericht een groep mensen, die werken aan een doel te veranderen in een succesvol team.
 Teambuilding Training   ,  de Koning & Partners De Koning & Partners
postbus 98
2210 AB Noordwijkerhout Z.H.
Tel: +31 (0) 252 344 833
Fax: +31 (0) 252 344 241
www.henkdekoning.com
Contact